02/17 Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy

Zaostřeno s titulem Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy je překladem doprovodným informačním materiálem ke stránkám Toolbox (hninfo.eu), které jsou ucelenou evropskou databází, jejímž prostřednictvím je možno si vyhledat efektivní intervence. Dokument shrnuje dosavadní poznatky o efektivní prevenci zaměřené na problematiku alkoholu a drog v prostředí noční zábavy.

Healthy Nightlife Toolbox je internetová platforma, která shromažďuje a dále zprostředkovává informace o prokazatelně efektivních intervencích zaměřených na problematiku užívání návykových látek a dalších souvisejících rizikových jevů v prostředí noční zábavy. Provozovatelem a správcem těchto stránek se v lednu 2017 stalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Kapitoly

  • Úvod
  • Užívání drog a alkoholu v prostředí noční zábavy
  • Intervence
  • Závěry

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist