02/17 Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy

Zaostřeno s titulem Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy je překladem doprovodným informačním materiálem ke stránkám Toolbox (hninfo.eu), které jsou ucelenou evropskou databází, jejímž prostřednictvím je možno si vyhledat efektivní intervence. Dokument shrnuje dosavadní poznatky o efektivní prevenci zaměřené na problematiku alkoholu a drog v prostředí noční zábavy.

Healthy Nightlife Toolbox je internetová platforma, která shromažďuje a dále zprostředkovává informace o prokazatelně efektivních intervencích zaměřených na problematiku užívání návykových látek a dalších souvisejících rizikových jevů v prostředí noční zábavy. Provozovatelem a správcem těchto stránek se v lednu 2017 stalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Kapitoly

  • Úvod
  • Užívání drog a alkoholu v prostředí noční zábavy
  • Intervence
  • Závěry

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage