02/17 Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy

Zaostřeno s titulem Opatření směřující k řešení problematiky užívání alkoholu a drog v prostředí noční zábavy je překladem doprovodným informačním materiálem ke stránkám Toolbox (hninfo.eu), které jsou ucelenou evropskou databází, jejímž prostřednictvím je možno si vyhledat efektivní intervence. Dokument shrnuje dosavadní poznatky o efektivní prevenci zaměřené na problematiku alkoholu a drog v prostředí noční zábavy.

Healthy Nightlife Toolbox je internetová platforma, která shromažďuje a dále zprostředkovává informace o prokazatelně efektivních intervencích zaměřených na problematiku užívání návykových látek a dalších souvisejících rizikových jevů v prostředí noční zábavy. Provozovatelem a správcem těchto stránek se v lednu 2017 stalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Kapitoly

  • Úvod
  • Užívání drog a alkoholu v prostředí noční zábavy
  • Intervence
  • Závěry

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist