2003 - Zaostřeno na drogy

Podstránky

01/03 Souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v České republice 2001

Titul: Souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v České republice 2001. Podtitul: Zpráva v knižní podobě je k dispozici ve vybraných veřejných knihovnách. Autoři: Hana Gajdošíková, Viktor Mravčík, Josef Radimecký, Tomáš Zábranský.
Čtěte více

02/03 Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách

Titul: Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách. Podtitul: V České republice se substituce málo využívá. Autoři převzaté části: Margareta Nelson, Ulrik Solberg, Danilo Ballota, Lucas Wiesing (Drugs in focus 1/2002). Překlad z angličtiny: Jindřich Bayer. Odborná redakce převzaté části: Tomáš Zábranský. Autor české části: Tomáš Zábranský.
Čtěte více

03/03 Uživatelé drog a zákony

Titul: Uživatelé drog a zákony. Podtitul: Liší se situace v Evropské unii od české situace?
Čtěte více

04/03 Testování infekčních onemocnění v prostředí nízkoprahových center

Titul: Testování infekčních onemocnění v prostředí nízkoprahových center. Podtitul: Rychlé testy. Autor převzaté části: WHO (Weekly Epidemiological Record No. 42, 1998, 73, 321-328). Překlad: Eva Lejčková. Odborná redakce převzaté části: Viktor Mravčík. Autor české části: Viktor Mravčík.
Čtěte více

05/03 Rekreační užívání drog - zásadní výzva

Titul: Rekreační užívání drog - zásadní výzva. Podtitul: Opatření je třeba zaměřit na snižování rizik. Autoři převzaté části: Olszewski, D., Burkhart, G., Nilson, M, Wallon, A. (Drugs in focus 1/6/). Překlad z angličtiny: Jindřich Bayer. Odborná redakce převzaté části: Tomáš Zábranský. Autoři české části: Ondřej Petroš, Tomáš Zábranský.
Čtěte více

06/03 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002

Čtěte více

07/03 Měření prevalence a incidence užívání drog

Titul: Měření prevalence a incidence užívání drog. Podtitul: Indikátory drogové prevence. Autor převzaté části: Richard Hartnoll (Drugs in focus 3/2002, EMCDDA). Překlad z angličtiny Jindřich Bayer. Odborná redakce přeložené části: Tomáš Zábranský. Autorka české části: Pavla Lejčková.
Čtěte více

Ediční plán 2003

Zaostřeno na drogy.
Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.