02/03 Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách

Zatímco v Evropské unii je substituční léčba široce rozšířena, v České republice se rozvíjí pomalu.
Substituční léčba problémových uživatelů drog se v současnosti provádí ve všech zemích Evropské unie. Jde o klíčovou součást komplexního přístupu k léčbě závislosti na opiátech. Může být efektivní při snižování rizika přenosu infekce HIV, předávkování, a s drogami spojené kriminality. Substituční léčbu by měla doprovázet psychosociální péče. Na poskytování substituce se mohou podílet jak praktičtí lékaři, tak specializované služby.
V České republice se léčbě metadonem k 1.1.2003 podrobovalo 359 pacientů. Počet klientů substituční léčby v ČR ani jejich podíl ve vztahu k počtu problémových uživatelů opiátů (2,3 %) neodpovídá stavu v zemích EU. Při cca 15 000 problémových uživatelích opiátů v ČR by odpovídající stav byl 2,5 – 5 tisíc klientů substituční léčby. Tento stav přetrvává i přesto, že substituční léčba metadonem se uplatňuje již od roku 1992. Již dříve byly zdokumentovány případy závislosti na opiátu „braun“ léčené tzv. „divokou substitucí“ (preparáty s obsahem etylmorfinu nebo buprenorfinu).
Důvodem pomalého rozvoje služby v ČR je, že po několik let byla prováděna pouze jako „experiment“ či „pilotní program“ pro malý počet pacientů. V době vydání tohoto čísla Zaostřeno na drogy se substituce poskytovala v osmi specializovaných zařízeních.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist