02/03 Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách

Zatímco v Evropské unii je substituční léčba široce rozšířena, v České republice se rozvíjí pomalu.
Substituční léčba problémových uživatelů drog se v současnosti provádí ve všech zemích Evropské unie. Jde o klíčovou součást komplexního přístupu k léčbě závislosti na opiátech. Může být efektivní při snižování rizika přenosu infekce HIV, předávkování, a s drogami spojené kriminality. Substituční léčbu by měla doprovázet psychosociální péče. Na poskytování substituce se mohou podílet jak praktičtí lékaři, tak specializované služby.
V České republice se léčbě metadonem k 1.1.2003 podrobovalo 359 pacientů. Počet klientů substituční léčby v ČR ani jejich podíl ve vztahu k počtu problémových uživatelů opiátů (2,3 %) neodpovídá stavu v zemích EU. Při cca 15 000 problémových uživatelích opiátů v ČR by odpovídající stav byl 2,5 – 5 tisíc klientů substituční léčby. Tento stav přetrvává i přesto, že substituční léčba metadonem se uplatňuje již od roku 1992. Již dříve byly zdokumentovány případy závislosti na opiátu „braun“ léčené tzv. „divokou substitucí“ (preparáty s obsahem etylmorfinu nebo buprenorfinu).
Důvodem pomalého rozvoje služby v ČR je, že po několik let byla prováděna pouze jako „experiment“ či „pilotní program“ pro malý počet pacientů. V době vydání tohoto čísla Zaostřeno na drogy se substituce poskytovala v osmi specializovaných zařízeních.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist