05/03 Rekreační užívání drog - zásadní výzva

Převzatá část tohoto čísla Zaostřeno na drogy je věnována dvěma tématům:
  • Opatření je třeba zaměřit na snižování rizik 
  • Rekreační užívání drog - přehled (situace v EU)
Třetí - původní česká - část se zabývá rekreačním užíváním drog v ČR.
Mezi bezprostřední rizika užívání rekreačních drog patří
  • dehydratace následkem dlouhotrvajícího tance ve špatně větraných místnostech
  • dopravní a jiné nehody
  • nadměrné pití alkoholu
  • zdravotní rizika spojená s užitím tablet prodávaných jako extáze, které ale obsahují jiné psychoaktivní látky.
Z pohledu ochrany zdraví veřejnosti však pravděpodobně největším problémem v oblasti rekreačního užívání drog je možnost dlouhodobého poškození zdraví uživatele v souvislosti s pravidelným nebo "mejdanovým" užíváním stimulancií amfetaminového typu. Jednoznačné vědecké důkazy o dlouhodobých rizicích užívání MDMA (extáze) dosud nebyly k dispozici.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist