05/03 Rekreační užívání drog - zásadní výzva

Převzatá část tohoto čísla Zaostřeno na drogy je věnována dvěma tématům:
  • Opatření je třeba zaměřit na snižování rizik 
  • Rekreační užívání drog - přehled (situace v EU)
Třetí - původní česká - část se zabývá rekreačním užíváním drog v ČR.
Mezi bezprostřední rizika užívání rekreačních drog patří
  • dehydratace následkem dlouhotrvajícího tance ve špatně větraných místnostech
  • dopravní a jiné nehody
  • nadměrné pití alkoholu
  • zdravotní rizika spojená s užitím tablet prodávaných jako extáze, které ale obsahují jiné psychoaktivní látky.
Z pohledu ochrany zdraví veřejnosti však pravděpodobně největším problémem v oblasti rekreačního užívání drog je možnost dlouhodobého poškození zdraví uživatele v souvislosti s pravidelným nebo "mejdanovým" užíváním stimulancií amfetaminového typu. Jednoznačné vědecké důkazy o dlouhodobých rizicích užívání MDMA (extáze) dosud nebyly k dispozici.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist