03/03 Uživatelé drog a zákony

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn situace v této oblasti v Evropské unii a ve stručnosti uvádí situaci v České republice.
Stručný přehled základních faktů:
  • Úmluvy OSN nestanovují konkrétní tresty a ponechávají jednotlivým státům prostor, aby se s otázkou držení drog pro vlastní potřebu vypořádaly podle vlastního uvážení.
  • Každý stát EU má pro oblast užívání drog vlastní zákony. V některých státech se ukládá nepodmíněný trest odnětí svobody, jinde bylo v posledních letech držení drog pro vlastní potřebu dekriminalizováno.
  • Lze konstatovat, že se v rámci Evropské unie zvyšují policejní aktivity proti nelegálnímu držení a užívání drog. Jejich rozsah se liší jak v jednotlivých zemích, tak i mezi nimi navzájem.
  • Státní zástupci většiny členských států Evropské unie se nyní přiklánějí k jiným než trestněprávním způsobům trestání činů spojených s užíváním a držením drog. Přesto jsou závislým (především recidivistům), kteří prodávají drogy nebo páchají majetkovou trestnou činnost, i nadále ukládány přísné tresty, včetně nepodmíněných trestů odnětí svobody. 
  • V rámci Evropské unie se nyní značně rozšířily alternativní tresty (obvykle terapeutického či sociálního rázu). Míra jejich využívání a efektivity se však liší.
  • Pro správné fungování systému alternativních opatření k trestnímu stíhání má klíčový význam koordinace justičního a zdravotnického systému.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist