Ediční plán 2003

  1. Souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v České republice 2001 (Souhrn výroční zprávy)
  2. Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách (V ČR se substituce málo využívá)
  3. Uživatelé drog a zákony (Liší se situace v Evropské unii od české situace?)
  4. Testování infekčních onemocnění v prostředí nízkoprahových center (Rychlé testy)
  5. Rekreační užívání drog - zásadní výzva (Opatření je třeba zaměřit na snižování rizik)
  6. Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002 (Souhrn výroční zprávy)
  7. Měření prevalence a incidence užívání drog (Indikátory drogové prevence)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace.