Ediční plán 2003

  1. Souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v České republice 2001 (Souhrn výroční zprávy)
  2. Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách (V ČR se substituce málo využívá)
  3. Uživatelé drog a zákony (Liší se situace v Evropské unii od české situace?)
  4. Testování infekčních onemocnění v prostředí nízkoprahových center (Rychlé testy)
  5. Rekreační užívání drog - zásadní výzva (Opatření je třeba zaměřit na snižování rizik)
  6. Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002 (Souhrn výroční zprávy)
  7. Měření prevalence a incidence užívání drog (Indikátory drogové prevence)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist