2013 - Zaostřeno na drogy

Podstránky

01/13 Zneužívání psychoaktivních léků

Titul: Zneužívání psychoaktivních léků v České republice. Podtitul: Identifikace zdrojů dat. Autoři: Blanka Nechanská, Viktor Mravčík.
Čtěte více

02/13 Národní výzkum užívání návykových látek

Titul: Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Podtitul: Kouření, užívání alkoholu a dalších drog v obecné populaci. Autorka: Pavla Chomynová.
Čtěte více

03/13 Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy

Titul: Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy. Podtitul: Uplatňování zásad minimalizace rizik v rámci policejní kontroly pouličního prodeje drog. Autor: Alex Stevens. Překlad z angličtiny: Jiří Bareš.
Čtěte více

04/13 Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích

Titul: Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným režimem. Podtitul: Komplexní soubor intervencí. Autor: UNODC. Překlad: David Fuchs, Jiří Bareš.
Čtěte více

05/13 Sčítání adiktologických služeb

Titul: Sčítání adiktologických služeb 2012. Podtitul: Průzkum v síti specializovaných služeb pro uživatele drog a závislé. Autoři: Blanka Nechanská, Vlastimil Nečas,Viktor Mravčík.
Čtěte více

06/13 Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví

Titul: Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví. Podtitul: Praktický návod registrace a provozu adiktologické služby jako zdravotnického zařízení. Autoři: Hana Fidesová, Ondřej Sklenář, Lenka Vavrinčíková.
Čtěte více

07/13 Výdaje na protidrogovou politiku

Titul: Výdaje na protidrogovou politiku. Podtitul: Čerpání v r. 2012 a aktuální stav výdajů v r. 2013. Autoři: Lucia Kiššová, Jiří Peška. Editor: Jiří Vopravil.
Čtěte více

08/13 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2012

Titul: Situace ve věcech drog v České republice v roce 2012. Podtitul: Souhrn výroční zprávy. Autoři: Lucie Grolmusová, Viktor Mravčík.
Čtěte více

Ediční plán 2013

Zaostřeno na drogy.
Čtěte více

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist