03/13 Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy

Hlavní zjištění:
  • Míra negativních dopadů je důležitější než velikost trhu.
  • Nápadné drogové trhy na veřejně přístupných místech jsou s přihlédnutím k relativnímu objemu užitých drog často nebezpečnější než skryté, uzavřené drogové trhy.
  • Postupy policie, které daná komunita nevnímá jako spravedlivé, zákonné a efektivní, budou mít negativní dopad na legitimitu policejní práce a vztahy v dané komunitě.
  • Příležitostné zátahy a masově uplatňované zastavování a prohledávání osob bez důvodného podezření na nezákonnou činnost jsou praktiky, kterými se jen stěží dosáhne omezení prodeje drog. Mohou spíše přispět k zvýšení míry násilí a zdravotních rizik a oslabit legitimitu činnosti policie.
  • Přestože pouliční drogové trhy je možné zcela eliminovat jen zřídka, při správně koncipovaném a realizovaném postupu policie je možné dosáhnout toho, že drogový trh bude mít méně škodlivou formu.
  • Uplatňování zásad minimalizace rizik při ochraně zákonů a veřejného pořádku v souvislosti s prodejem a užíváním drog může zvýšit legitimitu policejní práce i bezpečnost občanů.
  • Adresná represivně-preventivní opatření a intenzivní diferencované intervence sice mohou vést k snížení rizik i kriminality, ale takové kroky vždy závisí na konkrétním kontextu a důsledné implementaci a evaluaci.
Původní dokument byl vydán pod titulem Modernising Drug Law Enforcement, Report 3 Applying harm reduction principles to the policing of retail drug markets. Český překlad byl publikován se svolením Mezinárodního konsorcia pro protidrogovou politiku. Anglický originál byl ke stažení například ze stránek Irish drugs and alcohol research.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage