Ediční plán 2013

  1. Zneužívání psychoaktivních léků
  2. Národní výzkum užívání návykových látek 2012
  3. Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy
  4. Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným režimem
  5. Sčítání adiktologických služeb 2012
  6. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví
  7. Výdaje na protidrogovou politiku
  8. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 (česky)
  9. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.