Ediční plán 2013

  1. Zneužívání psychoaktivních léků
  2. Národní výzkum užívání návykových látek 2012
  3. Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy
  4. Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným režimem
  5. Sčítání adiktologických služeb 2012
  6. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví
  7. Výdaje na protidrogovou politiku
  8. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 (česky)
  9. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist