Ediční plán 2013

  1. Zneužívání psychoaktivních léků
  2. Národní výzkum užívání návykových látek 2012
  3. Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy
  4. Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným režimem
  5. Sčítání adiktologických služeb 2012
  6. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví
  7. Výdaje na protidrogovou politiku
  8. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 (česky)
  9. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz