Ediční plán 2013

  1. Zneužívání psychoaktivních léků
  2. Národní výzkum užívání návykových látek 2012
  3. Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy
  4. Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným režimem
  5. Sčítání adiktologických služeb 2012
  6. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví
  7. Výdaje na protidrogovou politiku
  8. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 (česky)
  9. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.