Ediční plán 2013

  1. Zneužívání psychoaktivních léků
  2. Národní výzkum užívání návykových látek 2012
  3. Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy
  4. Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným režimem
  5. Sčítání adiktologických služeb 2012
  6. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví
  7. Výdaje na protidrogovou politiku
  8. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 (česky)
  9. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist