07/13 Výdaje na protidrogovou politiku

V r. 2012 tvořily účelově určené výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku celkem 587,3 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu tvořily 346,8 mil. Kč (59,1 %) a z místních rozpočtů 240,5 mil. Kč (kraje 30,0 % a obce 10,9 %).
V r. 2012 byly výdaje na protidrogovou politiku o 4,2 % vyšší než v r. 2011, kdy dosáhly objemu 563,8 mil. Kč. Zastavil se tedy pokles celkových výdajů na protidrogovou politiku, ke kterému došlo u státního rozpočtu mezi r. 2009 a 2010 a u rozpočtů samospráv mezi r. 2010 a 2011.
V r. 2012 byl zaznamenán meziroční pokles veřejných výdajů zejména v oblasti koordinace, výzkum, hodnocení (o 27,4 %), dále v oblasti prevence (o 11,3 %) a v oblasti prosazování práva (o 1,7 %). Ostatní kategorie služeb zaznamenaly zvýšení výdajů oproti r. 2011.
Dle dostupných údajů činí alokované výdaje na protidrogovou politiku v r. 2013 celkem 589,5 mil. Kč (0,4 % nárůst oproti r. 2012). Státní rozpočet alokoval o 18,6 mil Kč více, naopak kraje o 16,3 mil Kč méně než v r. 2012.
Navýšení výdajů státního rozpočtu je vykazováno v rozpočtech: ministerstva práce a sociálních věcí (o 9,9 mil Kč), Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (o 5,4 mil Kč – která v objemu 5 mil Kč vyhlásila dotační řízení zaměřené na problematiku hazardního hráčství), ministerstva vnitra, které vyhlásilo nový dotační titul Prevence drogové kriminality v pohraničí v objemu 5 mil. Kč a ministerstva zdravotnictví o 3,7 mil Kč. 
V r. 2013 dochází k předefinování výdajů vykazovaných na protidrogovou politiku u ministerstva obrany a dále dochází k redistribuci finančních prostředků na protidrogovou politiku v rámci ministerstva spravedlnosti, které na dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím služby ve vězeňství vyčlenilo 3,3 mil. Kč (3,5x víc než v r. 2012).
Mimo výše uvedené výdaje je z prostředků Evropského sociálního fondu na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpáno ročně cca 100 mil. Kč. 

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz