07/13 Výdaje na protidrogovou politiku

V r. 2012 tvořily účelově určené výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku celkem 587,3 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu tvořily 346,8 mil. Kč (59,1 %) a z místních rozpočtů 240,5 mil. Kč (kraje 30,0 % a obce 10,9 %).
V r. 2012 byly výdaje na protidrogovou politiku o 4,2 % vyšší než v r. 2011, kdy dosáhly objemu 563,8 mil. Kč. Zastavil se tedy pokles celkových výdajů na protidrogovou politiku, ke kterému došlo u státního rozpočtu mezi r. 2009 a 2010 a u rozpočtů samospráv mezi r. 2010 a 2011.
V r. 2012 byl zaznamenán meziroční pokles veřejných výdajů zejména v oblasti koordinace, výzkum, hodnocení (o 27,4 %), dále v oblasti prevence (o 11,3 %) a v oblasti prosazování práva (o 1,7 %). Ostatní kategorie služeb zaznamenaly zvýšení výdajů oproti r. 2011.
Dle dostupných údajů činí alokované výdaje na protidrogovou politiku v r. 2013 celkem 589,5 mil. Kč (0,4 % nárůst oproti r. 2012). Státní rozpočet alokoval o 18,6 mil Kč více, naopak kraje o 16,3 mil Kč méně než v r. 2012.
Navýšení výdajů státního rozpočtu je vykazováno v rozpočtech: ministerstva práce a sociálních věcí (o 9,9 mil Kč), Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (o 5,4 mil Kč – která v objemu 5 mil Kč vyhlásila dotační řízení zaměřené na problematiku hazardního hráčství), ministerstva vnitra, které vyhlásilo nový dotační titul Prevence drogové kriminality v pohraničí v objemu 5 mil. Kč a ministerstva zdravotnictví o 3,7 mil Kč. 
V r. 2013 dochází k předefinování výdajů vykazovaných na protidrogovou politiku u ministerstva obrany a dále dochází k redistribuci finančních prostředků na protidrogovou politiku v rámci ministerstva spravedlnosti, které na dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím služby ve vězeňství vyčlenilo 3,3 mil. Kč (3,5x víc než v r. 2012).
Mimo výše uvedené výdaje je z prostředků Evropského sociálního fondu na projekty protidrogové politiky na místní úrovni čerpáno ročně cca 100 mil. Kč.