08/13 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2012

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn hlavních informací z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012. Je doplněno řadou grafů a tabulek.
Témata:
  • Protidrogová politika a její kontext
  • Užívání drog a jeho důsledky
  • Pravence, léčba a harm reduction
  • Trestněprávní data
Vybíráme některé informace z přehledu hlavních trendů:
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se v r. 2012 mírně zvýšil. V ČR bylo odhadnuto přibližně 41,3 tis. problémových uživatelů drog. U populace žadatelů o léčbu je patrné stárnutí, průměrný věk žadatelů byl přibližně 28 let. Došlo k 45 případům předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami.
Došlo rovněž k 317 případům smrtelných předávkování etanolem; od září 2012 do poloviny července došlo k hromadnému výskytu otrav metanolem přítomným v nelegálním tvrdém alkoholu, z toho 47 bylo smrtelných.
V r. 2012 se v ČR odhadem spotřebovalo 11,6 tun konopných drog, 5,9 tun pervitinu, 0,8 tun heroinu, 0,7 tun kokainu, 62,3 tisíc tablet extáze a 75,8 tisíc dávek LSD. Spotřeba pervitinu a konopných drog byla kryta především domácí produkcí.
Bylo mj. evidováno celkem 355 záchytů pervitinu (celkem 32 kg), odhaleno celkem 199 indoor pěstíren konopí a evidováno 558 záchytů marihuany (celkem 653 kg).

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist