08/13 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2012

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn hlavních informací o drogové situaci v ČR v roce 2012. Obsahuje hlavní trendy a informace členěné do kapitol: Protidrogová politika a její kontext, Užívání drog a jeho důsledky, Prevence, léčba a harm reduction, Trestněprávní data. Obsahuje řadu grafů a tabulek.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012.