Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J., JURYSTOVÁ, L. 2013. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 [Annual Report on Drug Situation 2012 – Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN: 978-80-7440-077-3

Tato zpráva je v pořadí jedenáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v ČR; byla vydána v r. 2013. 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2012 (č. 08/2013).