Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 je dvacátou výroční zprávou o stavu ve věcech drog v České republice. 

Zpráva  shrnuje zjištění populačních i dalších výběrových studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog, představuje informace o sociálních a zdravotních souvislostech užívání drog, shrnuje situaci v oblasti prevence, léčby závislostí a snižování rizik spojených s užíváním nelegálních drog. Zaměřuje se také na národní politiku v oblasti závislostí a výzvy, kterým v posledních letech čelí, jako jsou dopady pandemie COVID-19 nebo současná krize na Ukrajině.

Poprvé v této podobě byla výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR připravena za rok 2001. V roce 2021 došlo ke změně konceptu – počínaje rokem 2021 jsou výroční zprávy o závislostech zpracovávány jako informační balíček s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami. S novým konceptem se změnilo číslování v názvu zprávy – nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací. Výroční zprávu o věcech drog v ČR v r. 2020 tak v novém informačním balíčku nenajdete – na Výroční zprávu o věcech drog v ČR v r. 2019 navázala Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021 a letos tato Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022.

Zprávu každoročně zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, za aktivního přispění a vstupů od resortů a dalších institucí podle jednotlivých témat. NMS děkuje za pomoc a spolupráci všem organizacím, institucím, orgánům, svým spolupracovníkům a členům pracovních skupin, kteří poskytli data a informace, které shromáždili při své činnosti nebo ve svých výzkumných projektech, a kteří přispěli k sestavení této zprávy.

Pro bibliografické citace/

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, Z., ČERNÍKOVÁ, T., ORLÍKOVÁ, B., ROUS, Z., JAROŠÍKOVÁ, H., FRANKOVÁ, E., DÉKÁNY, L., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2022. Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 [Report on Illicit Drugs in the Czech Republic 2022] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-306-4 (online, PDF)


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.