Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023

Tato zpráva je v pořadí 21. zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o situaci v oblasti užívání nelegálních drog v České republice. Je součástí informačního balíčku zpráv o závislostech 2023.

Zpráva shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti legislativy a politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj drogové kriminality a aktuální trendy na drogových trzích. 

V letech 2002-2020 zpráva vycházela pod titulem Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce „rrrr", kde v titulu byl uváděn rok, kterého se týkala většina dat obsažených ve zprávě. První zpráva tedy vyšla pod titulem Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2001. V roce 2021 se změnilo číslování zpráv - v titulu je uváděn rok, ve kterém byla zpráva vydána. 

 

Pro bibliografické citace/

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, Z., ORLÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., GALANDÁK, D., FRANKOVÁ, E., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2023. Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023 [Report on Illicit Drugs in the Czech Republic 2023] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. 

 

ISBN 978-80-7440-323-1 (online, PDF)