Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T.,CIBULKA, J. 2020. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019. MRAVČÍK,V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-248-7

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2019 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí šestou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.

Viz též periodikum Zaostřeno - Hazardní hraní v České republice v roce 2019 (č. 04/2020; souhrn výroční zprávy).