Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003

ISBN 80-86734-25-0. Tato zpráva je v pořadí druhou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. Zprávu v českém a anglickém jazyce vydává Úřad vlády České republiky. Poprvé byla vydána zpráva za rok 2001.

Souhrn výroční zprávy je uveden na začátku zprávy a rovněž samostatně v časopise Zaostřeno na drogy.

Anglická verze výroční zprávy je předkládána Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA ; decentralizovaná agentura Evropské unie), které na základě zpráv jednotlivých zemí a dalších podkladů vydává Evropskou zprávu o drogách. 


TOPlist