Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003

Mravčík, V., Korčišová, B., Lejčková, P., Miovská, L., Škrdlantová, E., Petroš, O., Radimecký, J., Sklenář, V., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2004). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003 [Annual Report on Drug Situation 2003 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády ČR.

ISBN 80-86734-25-0 

Tato zpráva je v pořadí druhou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. Zprávu v českém a anglickém jazyce vydává Úřad vlády České republiky. 

Anglická verze výroční zprávy je předkládána Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA; agentura Evropské unie), které na základě zpráv z jednotlivých zemí a dalších podkladů vydává Evropskou zprávu o drogách. 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003 (č. 6/2004).