06/04 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003. Přináší řadu tabulek a grafů.

Hlavní trendy

  • Ve všech hlavních ukazatelích drogové situace pokračoval v ČR v r. 2003 obdobný vývoj jako v r. 2002. Nedošlo k žádné významné negativní změně, vývoj lze obecně charakterizovat jako příznivý.
  • Rok 2003 byl třetím rokem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2001–2004, nedošlo k žádné zásadní systémové či legislativní změně.
  • Pokračoval trend rozdílného vývoje mezi problémovým užíváním drog (zejména pervitinu a heroinu) a experimentálním a rekreačním užíváním (zejména konopných látek a extáze).

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje připojené Zaostřeno na drogy a Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republikce v roce 2003.
Další informace o drogové situaci najdete rovněž na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost – EMCDDA.

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou