02/04 Injekční užívání drog

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje překlad odborného listu Drugs in focus č. 4/2002, vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (část 1 a 2) pod názvem Drug injecting challenges public health policy. Autorem této části je Richard Hartnoll a spoluautory Dagmar Hedrich, Linda Montanari, Deborah Olszewski, Julian Vicente, Lucas Wiessing.
Poslední, třetí část, je původní česká práce Blanky Korčišové, shrnující informace o injekčním užívání drog v ČR.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage