02/04 Injekční užívání drog

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje překlad odborného listu Drugs in focus č. 4/2002, vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (část 1 a 2) pod názvem Drug injecting challenges public health policy. Autorem této části je Richard Hartnoll a spoluautory Dagmar Hedrich, Linda Montanari, Deborah Olszewski, Julian Vicente, Lucas Wiessing.
Poslední, třetí část, je původní česká práce Blanky Korčišové, shrnující informace o injekčním užívání drog v ČR.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.