02/04 Injekční užívání drog

Toto číslo Zaostřeno na drogy obsahuje překlad odborného listu Drugs in focus č. 4/2002, vydaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (část 1 a 2) pod názvem Drug injecting challenges public health policy. Autorem této části je Richard Hartnoll a spoluautory Dagmar Hedrich, Linda Montanari, Deborah Olszewski, Julian Vicente, Lucas Wiessing.
Poslední, třetí část, je původní česká práce Blanky Korčišové, shrnující informace o injekčním užívání drog v ČR.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.