04/04 Nové syntetické drogy

Zaostřeno na drogy č. 4/2004 je výtahem stejnojmenné knižní publikace, vydané v r. 2004 pod ISBN 80-86734-26-9. Oproti knižní publikaci neobsahuje barevnou fotografickou přílohu.
V první části popisuje mechanismus působení nových syntetických drog a podrobněji se věnuje dvěma skupinám drog:
  • fenyletylaminy
  • tryptaminy.
V závěru této části uvádí některé další syntetické drogy.
Ve druhé a třetí části popisuje systém včasného varování před novými syntetickými drogami a uvádí varování a informace pro uživatele drog.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.