04/04 Nové syntetické drogy

Zaostřeno na drogy č. 4/2004 je výtahem stejnojmenné knižní publikace, vydané v r. 2004 pod ISBN 80-86734-26-9. Oproti knižní publikaci neobsahuje barevnou fotografickou přílohu.
V první části popisuje mechanismus působení nových syntetických drog a podrobněji se věnuje dvěma skupinám drog:
  • fenyletylaminy
  • tryptaminy.
V závěru této části uvádí některé další syntetické drogy.
Ve druhé a třetí části popisuje systém včasného varování před novými syntetickými drogami a uvádí varování a informace pro uživatele drog.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist