04/04 Nové syntetické drogy

Zaostřeno na drogy č. 4/2004 je výtahem stejnojmenné knižní publikace, vydané v r. 2004 pod ISBN 80-86734-26-9. Oproti knižní publikaci neobsahuje barevnou fotografickou přílohu.
V první části popisuje mechanismus působení nových syntetických drog a podrobněji se věnuje dvěma skupinám drog:
  • fenyletylaminy
  • tryptaminy.
V závěru této části uvádí některé další syntetické drogy.
Ve druhé a třetí části popisuje systém včasného varování před novými syntetickými drogami a uvádí varování a informace pro uživatele drog.