03/04 Koordinace protidrogové politiky

Toto číslo Zaostřeno na drogy vyšlo v české a anglické jazykové mutaci.

Souhrn:

Protidrogová politika je komplex různorodých opatření realizovaných představiteli řady profesí s rozdílnými zájmy. Pro zajištění společného postupu všech zúčastněných je třeba koordinace.
Koordinace protidrogové politiky je úsilí iniciovat a podporovat širokou spolupráci, optimalizovat využití a výstupy existujících zdrojů a přispívat k vytváření a zavádění účinných opatření.
Česká protidrogová politika i systém její koordinace jsou příslušnými orgány Evropské unie hodnoceny jako příklad dobré praxe, přesto je v nich prostor ke zlepšení.
Základní strategie protidrogové politiky podle doporučení Valného shromáždění OSN tvoří snižování nabídky drog, snižování poptávky po nich a snižování rizik spojených s jejich užíváním.
Intervence protidrogové politiky jsou uskutečňovány na třech úrovních – na strukturální, komunitní a individuální. Chování cílových skupin se nejlépe daří ovlivnit na komunitní a individuální úrovni, proto je třeba motivovat i obce, aby se do realizaci protidrogové politiky aktivně zapojily.
Česká protidrogová politika je definovaná Národní strategií protidrogové politiky 2001–2004 a její koordinace probíhá na dvou, vzájemně nezastupitelných úrovních – na horizontální a vertikální.
Hlavními problémy současné protidrogové politiky je zastaralá legislativa, podceňování problémů užívání všech návykových látek a politizace tématu, jež vede k populistické rétorice a řešením.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist