03/04 Koordinace protidrogové politiky

Toto číslo Zaostřeno na drogy vyšlo v české a anglické jazykové mutaci.

Souhrn:

Protidrogová politika je komplex různorodých opatření realizovaných představiteli řady profesí s rozdílnými zájmy. Pro zajištění společného postupu všech zúčastněných je třeba koordinace.
Koordinace protidrogové politiky je úsilí iniciovat a podporovat širokou spolupráci, optimalizovat využití a výstupy existujících zdrojů a přispívat k vytváření a zavádění účinných opatření.
Česká protidrogová politika i systém její koordinace jsou příslušnými orgány Evropské unie hodnoceny jako příklad dobré praxe, přesto je v nich prostor ke zlepšení.
Základní strategie protidrogové politiky podle doporučení Valného shromáždění OSN tvoří snižování nabídky drog, snižování poptávky po nich a snižování rizik spojených s jejich užíváním.
Intervence protidrogové politiky jsou uskutečňovány na třech úrovních – na strukturální, komunitní a individuální. Chování cílových skupin se nejlépe daří ovlivnit na komunitní a individuální úrovni, proto je třeba motivovat i obce, aby se do realizaci protidrogové politiky aktivně zapojily.
Česká protidrogová politika je definovaná Národní strategií protidrogové politiky 2001–2004 a její koordinace probíhá na dvou, vzájemně nezastupitelných úrovních – na horizontální a vertikální.
Hlavními problémy současné protidrogové politiky je zastaralá legislativa, podceňování problémů užívání všech návykových látek a politizace tématu, jež vede k populistické rétorice a řešením.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist