Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015

Zpráva vydaná v r. 2016 je v pořadí čtrnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. Souhrn výroční zprávy byl vydán jako jedno z čísel časopisu Zaostřeno.

Pro bibliografické citace:

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., FIDESOVÁ, H., JURYSTOVÁ, L., VOPRAVIL, J. 2016. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 [Annual Report on Drug Situation 2015 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-156-5

 

Poznámka:

V PDF "Oprava tab. 3-1 str. 79 ..." jsou uvedeny opravy pro tištěnou verzi Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015: oprava se týká tabulky 3-1 na straně 79, údajů v řádcích Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj. Redakce výroční zprávy se za chybu omlouvá.

V elektronické verzi výroční zprávy je již chyba opravena.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist