Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., FIDESOVÁ, H., JURYSTOVÁ, L., VOPRAVIL, J. 2016. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 [Annual Report on Drug Situation 2015 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-156-5

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015, která byla zveřejněna v r. 2016, je v pořadí čtrnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.

Viz též periodikum Zaostřeno - Drogová situace v České republice v roce 2015 (č. 06/2016).

Další informace obsahuje rovněž zpráva Czech Republic Drug Report, která  je zveřejněna na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA); zpráva byla připravena  na základě dat poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. 

Oprava textu v tištěné výroční zprávě

V připojeném dokumentu "Oprava tab. 3-1 str. 79 ..." jsou uvedeny opravy pro tištěnou verzi Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015: oprava se týká tabulky 3-1 na straně 79, údajů v řádcích Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj. Redakce výroční zprávy se za chybu omlouvá. V elektronické verzi výroční zprávy je již chyba opravena.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage