Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015, která byla zveřejněna v r. 2016, je v pořadí čtrnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice. Souhrn výroční zprávy byl vydán jako číslo 06/16 časopisu Zaostřeno.

Zprávu v angličtině najdete pod titulem Czech Republic Country Drug Report na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislost (EMCDDA); tuto zprávu připravilo EMCDDA na základě dat, poskytnutých českým NMS.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 - pro bibliografické citace:

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., FIDESOVÁ, H., JURYSTOVÁ, L., VOPRAVIL, J. 2016. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 [Annual Report on Drug Situation 2015 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-156-5

 

Poznámka:

V PDF "Oprava tab. 3-1 str. 79 ..." jsou uvedeny opravy pro tištěnou verzi Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015: oprava se týká tabulky 3-1 na straně 79, údajů v řádcích Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj. Redakce výroční zprávy se za chybu omlouvá.

V elektronické verzi výroční zprávy je již chyba opravena.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist