Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007

Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Pešek, R., Škařupová, K., Škrdlantová, E., Miovská, L., Gajdošíková, H.,Vopravil, J. (2008). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 [Annual Report on Drug Situation 2007 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-87041-46-8. 

Tato zpráva je v pořadí šestou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 (č. 5/2008).