Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2001

Tato zpráva je v pořadí první výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice, připravenou podle osnovy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Anglická verze je předkládána EMCDDA - centrum na základě výročních zpráv z jednotlivých zemí, a dalších podkladů, zpracovává evropskou výroční zprávu o drogové situaci.

ISBN 80-238-9912-0. Vydavatelem zprávy je Úřad vlády České republiky.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist