Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2001

Zábranský, T., Radimecký, J., Mravčík, V., Gajdošíková, H., Petroš, O., Korčišová, B., Miovský, M.,Vopravil, J., Csémy, L., Kuda, A. (2002). Výroční zpráva o stavu ve věcech v České republice v r. 2001 (Annual Report on Drug Situation 2001 – Czech Republic). Praha & Lisabon: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & EMCDDA.

ISBN 80-238-9912-0

Tato zpráva je první českou výroční zprávou o drogové situaci připravenou podle osnovy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Vydavatelem zprávy je Úřad vlády České republiky. Příprava zprávy byla započata v rámci projektu Phare ještě před vznikem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS; vznik v srpnu 2002); dokončena a vydána byla NMS.

Anglická verze výroční zprávy je předkládána EMCDDA, které na základě výročních zpráv z jednotlivých zemí a dalších podkladů zpracovává Evropskou zprávu o drogách.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor