Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Plní zejména tyto úkoly:

  • Koordinuje v ČR informační systém v oblasti závislostí, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí a za tímto účelem NMS spolupracuje se státními a nestátními organizacemi a institucemi a zároveň provádí vlastní studie a analýzy, jejichž přípravu dle potřeby průběžně konzultuje s Poradním výborem pro sběr dat o závislostech.
  • Zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména zprávy o situaci v oblasti závislostí, které pravidelně předkládá Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost. Při tom spolupracuje s ostatními státními a nestátními organizacemi a institucemi v rámci informačního systému v oblasti závislostí.
  • Je koordinátorem celostátního meziresortního a mezioborového informačního systému „Systému včasného varování“ (EWS), který umožňuje rychlou výměnu informací o rozšíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek v ČR a dává podněty k jejich případné legislativní kontrole.

Poštovní adresa

Úřad vlády České republiky, odd. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Podrobnější kontaktní informace Úřadu vlády ČR jsou zveřejněny na stránce vlada.gov.cz.

Kontaktní údaje a umístění pracoviště

Tel. číslo a e-mail najdete pod záložkou Kontakty. Pracoviště NENÍ umístěno v hlavní budově Úřadu vlády - jsme v Rytířské ul. č. 31, Praha 1.

Sociální sítě

facebook.com/drogyinfo

facebook.com/vyzkumdrogyinfo/

twitter.com/koo_voboril


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage