Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Plní zejména tyto úkoly:

  • Koordinuje v ČR informační systém v oblasti závislostí, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí a za tímto účelem NMS spolupracuje se státními a nestátními organizacemi a institucemi a zároveň provádí vlastní studie a analýzy, jejichž přípravu dle potřeby průběžně konzultuje s Poradním výborem pro sběr dat o závislostech.
  • Zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména zprávy o situaci v oblasti závislostí, které pravidelně předkládá Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost. Při tom spolupracuje s ostatními státními a nestátními organizacemi a institucemi v rámci informačního systému v oblasti závislostí.
  • Je koordinátorem celostátního meziresortního a mezioborového informačního systému „Systému včasného varování“ (EWS), který umožňuje rychlou výměnu informací o rozšíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek v ČR a dává podněty k jejich případné legislativní kontrole.

 

Poštovní adresa, umístění pracoviště a kontakt

Úřad vlády České republiky, odd. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Tel. čísla, e-mail a umístění pracoviště jsou uvedeny v záložce Kontakty. Pracoviště NENÍ umístěno v hlavní budově Úřadu vlády.

Podstránky