Pracovní skupiny

Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Informace o pracovních skupinách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) najdete níže. Informace o výborech a pracovních skupinách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) jsou zveřejněny na stránkách vlada.cz pod záložkou Politika v oblasti závislostí.

Pracovní skupiny NMS se věnují se problematice sběru a analýzy dat, metodologickým aspektům, změnám systému s ohledem na implementaci informačních systémů, registrů apod. v dané oblasti zaměření pracovní skupiny. Pracovní skupina Systém včasného varování koordinuje systém výměny informací.

 

Podstránky

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.