Pracovní skupiny

Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se věnují se problematice sběru a analýzy dat, metodologickým aspektům, změnám systému s ohledem na implementaci informačních systémů, registrů apod. v dané oblasti zaměření pracovní skupiny. Pracovní skupina Systém včasného varování koordinuje systém výměny informací.

Podstránky

Pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Pracovníci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se podílejí na činnosti pracovních skupin Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Čtěte více

Pracovní skupina Populační a školské průzkumy

Problematika sběru dat a metodologické aspekty přípravy průzkumů v dospělé populaci i mezi mládeží.

Čtěte více

Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog

Problematika sběru dat ze speciálního registru na soudnělékařských odděleních zdravotnických zařízení a hlášení dat o drogových úmrtích.
Čtěte více

Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Problematika sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti.
Čtěte více

Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb

Pracovní skupina se věnuje problémovému užívání drog a využívání adiktologických služeb.

Čtěte více

Pracovní skupina pro Infekční nemoci spojené s užíváním drog

Problematika infekčních nemocí spojených s užíváním drog. 
Čtěte více

Pracovní skupina Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů

Pracovní skupina se zabývá problematikou hazardního hraní a jeho dopadů ve společnosti.

Čtěte více

Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Koordinace výměny informací o nových psychoaktivních látkách na národní úrovni, přenos informací z Evropské úrovně na národní úroveň a posuzování nových látek.

Čtěte více

Pracovní skupina Žádosti o léčbu

Pracovní skupina působila v letech 2003-2015.
Čtěte více

Pracovní skupina pro metamfetamin

Pracovní skupina působila v letech 2008-2015.  Od srpna 2015 byla její problematika zařazena do působnosti Pracovní skupiny pro problematiku nelegálních drog, zřízené jako pracovní skupina Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Čtěte více

Pracovní skupina Studie o sociálně-patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR

Pracovní skupina působila v letech 2013-2014.
Čtěte více

Pracovní skupina Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích

Pracovní skupina působila v letech 2008-2009.
Čtěte více

Pracovní skupina Prevence zneužívání syntetických drog

Pracovní skupina působila v letech 2002-2003.
Čtěte více

Pracovní skupina Evaluace a kvalita drogových služeb

Pracovní skupina působila v roce 2003.
Čtěte více

Pracovní skupina Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog

Pracovní skupina působila v letech 2002-2015.
Čtěte více

Etická komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Etická komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je zřízena k hodnocení a sledování výzkumných studií na lidech.

Čtěte více

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist