Pracovní skupiny

Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Informace o pracovních skupinách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) najdete níže. Informace o výborech a pracovních skupinách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) jsou zveřejněny na stránkách vlada.cz pod záložkou Politika v oblasti závislostí.

Pracovní skupiny NMS se věnují se problematice sběru a analýzy dat, metodologickým aspektům, změnám systému s ohledem na implementaci informačních systémů, registrů apod. v dané oblasti zaměření pracovní skupiny. Pracovní skupina Systém včasného varování koordinuje systém výměny informací.

 

Podstránky

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz