Pracovní skupiny

Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Informace o složení a činnosti všech pracovních skupin Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) najdete níže. Pracovní skupiny se věnují se problematice sběru a analýzy dat, metodologickým aspektům, změnám systému s ohledem na implementaci informačních systémů, registrů apod. v dané oblasti zaměření pracovní skupiny. Pracovní skupina Systém včasného varování koordinuje systém výměny informací.

Výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Informace o složení a činnosti výborů a pracovních skupin Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) najdete na stránkách RVKPP pod záložkou Poradní orgány. Členy některých z nich jsou i pracovníci NMS.

 

Podstránky