Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou sběru dat ze speciálního registru soudně-lékařských oddělení zdravotnických zařízení a problematikou hlášení dat o drogových úmrtích v obecném registru mortality ČR. Cílem je zajištění sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

 • Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Český statistický úřad
 • Institut  postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Soudní lékařství - subkatedra
 • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Nemocnice České Budějovice
 • Policie České republiky 
 • Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Ústav soudního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Mgr. Pavla Chomynová. Kontaktní osoba: Eva Klimešová (asistentka).

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.