Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb

Pracovní skupina se věnuje problémovému užívání drog a využívání adiktologických služeb. Vznikla v r. 2015 transformací pracovní skupiny Žádosti o léčbu, která byla aktivní v letech 2003-2015.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.