Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb

Pracovní skupina se věnuje problémovému užívání drog a využívání adiktologických služeb. Vznikla v r. 2015 transformací pracovní skupiny Žádosti o léčbu, která byla aktivní v letech 2003-2015.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz