Pracovní skupina Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb

Pracovní skupina se věnuje problémovému užívání drog a využívání adiktologických služeb. Vznikla v r. 2015 transformací pracovní skupiny Žádosti o léčbu, která byla aktivní v letech 2003-2015.