Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina se zabývá problematikou sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvalitou a srovnatelností na národní i mezinárodní úrovni. Cílem skupiny je zajištění sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a zajištění propojení mezi jednotlivými institucemi v rámci systému sběru dat.

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

  • Celní správa České republiky - Generální ředitelství cel
  • Český statistický úřad
  • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Policie České republiky
  • Probační a mediační služba
  • Vězeňská služba České republiky - Generální ředitelství
  • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

 

 


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz