Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina se zabývá problematikou sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvalitou a srovnatelností na národní i mezinárodní úrovni. Cílem skupiny je zajištění sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a zajištění propojení mezi jednotlivými institucemi v rámci systému sběru dat.

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

  • Celní správa České republiky - Generální ředitelství cel
  • Český statistický úřad
  • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Policie České republiky
  • Probační a mediační služba
  • Vězeňská služba České republiky - Generální ředitelství
  • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.