Pracovní skupina Data trestněprávního sektoru

Pracovní skupina se zabývá problematikou sjednocování sběru, analýzy a distribuce dat z trestněprávní oblasti, jejich kvalitou a srovnatelností na národní i mezinárodní úrovni. Cílem skupiny je zajištění sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a zajištění propojení mezi jednotlivými institucemi v rámci systému sběru dat.

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

  • Celní správa České republiky - Generální ředitelství cel
  • Český statistický úřad
  • Institut pro kriminologii a sociální prevenci
  • Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Policie České republiky
  • Probační a mediační služba
  • Vězeňská služba České republiky - Generální ředitelství
  • Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

 

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.