Etická komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Etická komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (EK NMS) je zřízena k hodnocení a sledování výzkumných studií na lidech, zpravidla uživatelích drog, které jsou prováděny pracovníky NMS nebo ve spolupráci s NMS. EK se může na základě žádosti vedoucího NMS vyjadřovat rovněž k jiným otázkám, které pokládá vedoucí NMS za vhodné pro projednání EK NMS.

Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Tion Leštinová
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: lestinova.zuzana@vlada.cz
tel.: +420 702 153 430


TOPlist