Etická komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Etická komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS; oddělení Úřadu vlády ČR) je zřízena k hodnocení a sledování výzkumných studií, které jsou prováděny pracovníky NMS nebo ve spolupráci s NMS. Etická komise se může na základě žádosti vedoucího NMS vyjadřovat rovněž k jiným otázkám, které pokládá vedoucí NMS za vhodné pro projednání Etickou komisí NMS.

Činnost Etické komise organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.