Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Pracovní skupina shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v ČR, a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Cílem systému včasného varování (early-warning system) je zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání nových psychoaktivních látek v ČR a spolupráce v rámci early-warning systému Evropské unie v oblasti drog na základě Rozhodnutí Rady 2005/387/JHA. Posuzuje nové látky navrhované v ČR k zařazení mezi kontrolované omamné a psychotropní látky.

V rámci skupiny spolupracují pracovníci/zástupci organizací:

 • A.N.O. - Asociace nestátních organizací
 • Celní správa České republiky
 • Česká asociace streetwork, z.s. 
 • Klinika pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - Toxikologické informační středisko 
 • Ministerstvo zdravotnictví - Inspektorát omamných a psychotropních látek
 • Národní ústav duševního zdraví
 • Policie České republiky - Kriminalistický ústav
 • Policie České republiky - Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
 • Společnost Podané ruce o.p.s.  
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv - Odbor farmakovigilance
 • Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice / Vojenská fakultní nemocnice Praha - Vojenský ústav soudního lékařství, toxikologická laboratoř
 • Vězeňská služba České republiky
 • Úřad vlády České republiky  - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.