Národní akční plán drogového informačního systému 2003-2018

Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) byl praktický nástroj vedoucí k zajištění systému monitorování situace v oblasti závislostí v letech 2003 až 2018. Jeho cílem bylo plánování a koordinace aktivit institucí a organizací, které v ČR vyvíjely činnost v této oblasti. Souhrn těchto aktivit byl označován jako Drogový informační systém.

Posledním plánem sestaveným v tomto rozsahu byl Národní akční plán drogového informačního systému 2016-2018. Navázal na předchozí Národní akční plány drogového informačního systému zpracované pro období 2003-2004, 2005-2006, 2007-2009 a 2011-2012 a 2013-2015.

Plánování Drogového informačního systému (DIS) bylo po vzniku Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti zahájeno a dále prováděno v souladu s doporučením Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA) pro aktivity v jednotlivých členských zemích EU. DIS na národních úrovních čerpá z metodických doporučení a standardů vyvíjených EMCDDA ve spolupráci se sítí Reitox – sítí národních monitorovacích středisek pro drogy evropských zemí.

V návaznosti na Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, která byla vládou ČR schválena v květnu 2019, byl připraven plán v širším rozsahu a pod novým názvem: Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020-2022.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.