Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech dohlíží na činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Je složen z expertů v oblasti sledování výskytu, prevence a léčby návykových nemocí a z oblastí příbuzných.

Informace o předsedovi a členech výboru najdete ve Statutu výboru (připojen). Poradní výbor pro sběr dat je jedním z poradních orgánů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Činnost Poradního výboru organizačně zajišťuje Mgr. Pavla Chomynová, pověřená vedením Národního monitorovacího střediska a Eva Klimešová (odborná asistentka).