Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pro řešení otázek monitorování situace v oblasti závislostí, a jejich následků.

Informace o předsedovi a členech výboru najdete ve statutu Poradního výboru.

Činnost Poradního výboru organizačně zajišťuje Mgr. Pavla Chomynová (vedoucí Národního monitorovacího střediska) a Eva Klimešová (odborná asistentka).


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz