Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pro řešení otázek monitorování situace v oblasti závislostí, a jejich následků.

Informace o předsedovi a členech výboru najdete ve statutu Poradního výboru.

Činnost Poradního výboru organizačně zajišťuje Mgr. Pavla Chomynová (vedoucí Národního monitorovacího střediska) a Eva Klimešová (odborná asistentka).


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.