Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

Poradní výbor pro sběr dat o závislostech dohlíží na činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Je složen z expertů v oblasti sledování výskytu, prevence a léčby návykových nemocí a z oblastí příbuzných.

Předsedou Poradního výboru je PhDr. Ladislav Csémy. Jména všech členů Poradního výboru jsou zveřejňována na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Činnost Poradního výboru organizačně zajišťuje vedoucí Národního monitorovacího střediska, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., a Markéta Grygarová, DiS. (odborná asistentka).


TOPlist