Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008

Mravčík, V., Pešek, R., Škařupová, K., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Kiššová, L., Běláčková, V., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2009). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 [Annual Report on Drug Situation 2008 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-87041-99-4. 

Tato zpráva je v pořadí sedmou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. Zprávu v českém a anglickém jazyce vydává Úřad vlády České republiky. 

Anglická verze výroční zprávy je předkládána Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008 (č. 6/2009).