Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2016. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-151-0

Druhá výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) navazuje na první výroční zprávu za r. 2014, která byla publikována v r. 2015, a na vůbec první souhrnnou zprávu o hazardním hraní v České republice (publikována v r. 2014).

Tato zpráva zahrnuje období roku 2015 s přesahem do počátku r. 2016 a zabývá se aktuálními trendy ve výskytu, vzorcích a dopadech hazardního hraní, popisuje regulační, preventivní a léčebné intervence a nové výzkumné poznatky v ČR. Současně zpráva uvádí relevantní aktuální zahraniční informace o etiologii či epidemiologii problémového hraní. Zpráva se zabývá pouze organizovanými hazardními hrami, a to jak hrami provozovanými v souladu se zákonem, tak hazardními hrami provozovanými v rozporu s platnou legislativou.

V celé zprávě je užíván pojem „hazardní hra“ pro činnost, jejímž hlavním principem je sázka materiální nebo peněžní hodnoty na událost s nejistým výsledkem s úmyslem tuto hodnotu navýšit (tj. vyhrát), přičemž (více či méně) rozhodujícím činitelem ovlivňujícím výsledek je náhoda. To je v souladu jak s obecným označením her tohoto typu v ČR, tak s terminologií návrhu nového zákona o hazardních hrách, který by měl být účinný od 1. 1. 2017.


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN probíhá studie "Mapování vzorců užívání zahřívaných tabákových výrobků IQOS a glo". Výzkumníci prosí o vyplnění dotazníku.

TOPlist