Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P.,GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-126-8

Tato první výroční zpráva o hazardním hraní v České republice navazuje na souhrnnou analýzu vydanou pod názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady (vydána v r. 2014). Zpráva se zabývá především aktuálními trendy ve vývoji hazardního hraní a novými výzkumnými poznatky v ČR. Uvádí rovněž aktuální informace o klasifikaci, etiologii či epidemiologii problémového hraní z mezinárodních vědeckých a dalších zdrojů, pokud jsou relevantní pro situaci v ČR.

Zpráva se zabývá pouze organizovanými hazardními hrami, tj. takovými, které mají svého provozovatele, který určuje pravidla hry nebo zprostředkovává sázky mezi hráči. Kromě legálního organizovaného hazardního hraní v souladu se zákonem se zpráva věnuje také otázce nelegálního organizovaného hazardu. Tato zpráva se nevěnuje neorganizovanému hazardu, který představují hry pro zábavu obvykle mezi známými a přáteli, v nichž si pravidla určují sami hráči na základě vzájemné dohody a které nespadají pod loterijní zákon (nýbrž pod občanský zákoník). Nevěnuje se ani hrám jiným než hazardním, jako např. počítačovým hrám či hrám na mobilních telefonech, i když některé atributy mohou mít společné s hazardními hrami a z jejich hraní mohou vyplývat rovněž některá obdobná rizika.

Viz též periodikum Zaostřeno - Hazardní hraní v České republice v roce 2014 (č. 06/15).