06/15 Hazardní hraní v České republice v roce 2014

Autoři: Mgr. Barbora Drbohlavová, Mgr. Zuzana Tion Leštinová, Mgr. Zdeněk Rous, Mgr. Pavla Chomynová.

Editor: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Toto číslo periodika Zaostřeno obsahuje souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2014. Výroční zpráva, jejíž souhrn je zde podáván, obsahuje informace o regulaci hazardního hraní a politice v této oblasti, analýzu trhu s hazardními hrami, trendy v prevalenci hazardního hraní a problémového hráčství v české populaci a informace o sociálních souvislostech hazardního hraní a kriminalitě. Rovněž se věnuje problematice prevence a léčby.

Zpráva navázala na souhrnnou analýzu s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, jež vyšla v roce 2014.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v r. 2014.  


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz