06/15 Hazardní hraní v České republice v roce 2014

Autoři: Mgr. Barbora Drbohlavová, Mgr. Zuzana Tion Leštinová, Mgr. Zdeněk Rous, Mgr. Pavla Chomynová.

Editor: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Toto číslo periodika Zaostřeno obsahuje souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2014. Výroční zpráva, jejíž souhrn je zde podáván, obsahuje informace o regulaci hazardního hraní a politice v této oblasti, analýzu trhu s hazardními hrami, trendy v prevalenci hazardního hraní a problémového hráčství v české populaci a informace o sociálních souvislostech hazardního hraní a kriminalitě. Rovněž se věnuje problematice prevence a léčby.

Zpráva navázala na souhrnnou analýzu s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, jež vyšla v roce 2014.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v r. 2014.  


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.