04/15 Aplikační místnosti: Přehled informací o intervenci a jejích výsledcích

Autor: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor: Mgr. Barbara Janíková

 

Primárním cílem zařízení pro supervidovanou aplikaci drog je omezení akutních rizik přenosu chorob nehygienickou injekční aplikací nelegálních návykových látek (drog), předcházení smrtelným předávkováním drogami a zprostředkování kontaktu problémových uživatelů drog do adiktologických služeb a dalších zdravotních a sociálních služeb. Sekundárním cílem je přispět k omezení užívání drog na veřejných místech a k výskytu odhozených jehel a dalších souvisejících problémů s veřejným pořádkem, které se pojí s fenoménem otevřených drogových scén.

V Aplikační místnosti standardně poskytují uživatelům drog sterilní injekční náčiní, poradenské služby před, během i po aplikaci návykové látky, neodkladnou péči v případě předávkování, primární lékařskou péči a zprostředkování dalších vhodných sociálních, zdravotních a adiktologických služeb.


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist