03/15 Léčba virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog

Autoři tohoto čísla: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, International Network on Hepatitis Care in Substance Users

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor tohoto čísla: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Virová hepatitida typu C je dnes v Evropě nejčastějším infekčním onemocněním mezi injekčními uživateli drog. Přenáší se sdílením jehel, stříkaček a dalšího injekčního náčiní. V této analýze se Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zabývá některými pozitivními kroky, kterých bylo v léčbě tohoto onemocnění dosaženo, včetně nové generace léčiv. Dále jsou uvedeny informace o nových doporučeních organizace International Network on Hepatitis Care in Substance Users (INHSU) týkající se péče péči o uživatele návykových látek nakažené hepatitidou typu C.

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist