03/15 Léčba virové hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog

Autoři tohoto čísla: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, International Network on Hepatitis Care in Substance Users

Překlad z angličtiny: Mgr. Jiří Bareš

Editor tohoto čísla: MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Virová hepatitida typu C je dnes v Evropě nejčastějším infekčním onemocněním mezi injekčními uživateli drog. Přenáší se sdílením jehel, stříkaček a dalšího injekčního náčiní. V této analýze se Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zabývá některými pozitivními kroky, kterých bylo v léčbě tohoto onemocnění dosaženo, včetně nové generace léčiv. Dále jsou uvedeny informace o nových doporučeních organizace International Network on Hepatitis Care in Substance Users (INHSU) týkající se péče péči o uživatele návykových látek nakažené hepatitidou typu C.