Ediční plán 2015

Zaostřeno

(ročník prvý s novým názvem; ročník třináctý od počátku vydávání časopisu, původně pod názvem Zaostřeno na drogy)

1.     Nové psychoaktivní látky v Evropě (autor EMCDDA; editor Grohmannová, K.)

2.      Přebírání kontroly: cesty k drogovým politikám, které fungují (autor GCDP; editor Grolmusová, L.)

3.      Léčba hepatitidy typu C (autor EMCDDA; editor Mravčík, V.) 

4.      Aplikační místnosti (autor EMCDDA; editor Janíková, B.)

5.      Souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2014 (Chomynová, P., Grohmannová, K.) 

6.       Souhrn výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v r. 2014 (Drbohlavová, B., Tion Leštinová, Z., Rous, Z., Chomynová, P.)

Speciály v angličtině:

Souhrn výroční zprávy o drogové situaci 

Souhrn výroční zprávy o hazardním hraní 

Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

 

Sdělení redakce:

Omluvte prosím zpoždění ve vydávání časopisu Zaostřeno. Zpoždění souvisí s přechodem na nový grafický a nový titul časopisu - Zaostřeno - místo původního Zaostřeno na drogy, pro který bylo nutno žádat o změnu registrace v Evidenci periodického tisku. 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist