Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., KOZÁK, J.,GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., VLACH, T., KIŠŠOVÁ, L. 2017. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky

ISBN 978-80-7440-182-4

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2016 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí třetí výroční zprávou. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou NMS předložilo vládě v roce 2014. 

Viz též periodikum Zaostřeno - Hazardní hraní v České republice v roce 2016 (č. 03/2017).