Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002

Mravčík, V., Zábranský, T., Korčišová, B., Lejčková, P., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Macek, V., Petroš, O., Gajdošíková, H., Miovský, M., Kalina, K., Vopravil, J. (2003). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002 (Annual Report on Drug Situation 2002 – Czech Republic). Praha: Úřad vlády ČR.

ISBN 80-86734-06-4

Tato zpráva je v pořadí první výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. Zprávu v českém a anglickém jazyce vydává Úřad vlády České republiky. 

Anglická verze výroční zprávy je předkládána Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA; agentura Evropské unie), které na základě zpráv z jednotlivých zemí a dalších podkladů vydává Evropskou zprávu o drogách.

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002 (č. 6/2003).