Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002

Tato zpráva je v pořadí první výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. ISBN 80-86734-06-4.

Zprávu v českém a anglickém jazyce vydává Úřad vlády České republiky. Anglická verze výroční zprávy je předkládána Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA; decentralizovaná agentura Evropské unie).


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist