Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006

Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O., Vopravil, J., Vacek J. (2007). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006 [Annual Report on Drug Situation 2006 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-87041-22-2. 

Tato zpráva je v pořadí pátou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 (č. 5/2007).