Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., GROLMUSOVÁ, L., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., VLACH, T., FIDESOVÁ, H., JURYSTOVÁ, L., VOPRAVIL, J., MALINOVÁ, H. 2015. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 [Annual Report on Drug Situation 2014 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-134-3

Tato výroční zpráva, vydaná v r. 2015, je v pořadí třináctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno - Drogová situace v České republice v roce 2014 (č. 05/2015)