Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-229-6

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2018 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí pátou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.

Viz též Zaostřeno č. 3/2019 Souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018.

English summary: Gambling in the Czech Republic in 2018