Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-229-6

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2018 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí pátou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.

Viz též Zaostřeno č. 3/2019 Souhrn Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist