Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011

Mravčík, V., Grohmannová, K., Chomynová, P., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L., Nechanská, B., Fidesová, H., Kalina, K., Vopravil, J. , Kostelecká, L., Jurystová, L. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 [Annual Report on Drug Situation 2011 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012.

 

ISBN 978-80-7440-067-4. 

Tato v pořadí desátá výroční zpráva o drogové situaci v České republice, zpracovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, byla zveřejněna v r. 2012.

Viz též periodikum Zaostřeno na drogy - Situace ve věcech drog v České republice v roce 2011 (č. 6/2012).

Upozornění - Errata

Po vytištění výroční zprávy byly nalezeny chybné údaje, které se týkají velikosti vzorku a měr prevalence užívání drog v celopopulačním průzkumu z r. 2011 (mírné odlišnosti) a také chyba v počtu distribuovaného injekčního materiálu ve Zlínském kraji v r. 2011. Elektronické verze výroční zprávy byly aktualizovány 21. 1. 2013. Opravy jsou uvedeny rovněž samostatně v souboru Errata (připojen), který je možno připojit k tištěné zprávě. Redakce výroční zprávy se omlouvá. 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.