06/12 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2011

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy shrnuje hlavní poznatky z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011. Obsahuje řadu grafů a tabulek.

Hlavní trendy

  • Míra užívání drog v obecné populaci ČR je stabilní a mezi mládeží dokonce klesající.
  • V r. 2011 znovu mírně vzrostl počet problémových uživatelů drog odhadovaný z dat nízkoprahových programů - činil cca 40,2 tis. osob.
  • Žadatelům o léčbu dlouhodobě dominují uživatelé stimulancií, především pervitinu.
  • Od r. 2007 roste celkový počet drogových trestných činů a zvyšuje se i jejich podíl na zjištěné trestné činnosti. V r. 2011 bylo stíháno přibližně 2,8 tis. osob (1,2 % všech pachatelů trestných činů), a to nejčastěji z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu či konopných látek.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011.