06/12 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2011

Toto číslo Zaostřeno na drogy shrnuje hlavní poznatky z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011. Obsahuje řadu grafů a tabulek.
Z hlavních trendů vybíráme:
  • Míra užívání drog v obecné populaci ČR je stabilní a mezi mládeží dokonce klesající.
  • V r. 2011 znovu mírně vzrostl počet problémových uživatelů drog odhadovaný z dat nízkoprahových programů - činil cca 40,2 tis. osob.
  • Žadatelům o léčbu dlouhodobě dominují uživatelé stimulancií, především pervitinu.
  • Od r. 2007 roste celkový počet drogových trestných činů a zvyšuje se i jejich podíl na zjištěné trestné činnosti. V r. 2011 bylo stíháno přibližně 2,8 tis. osob (1,2 % všech pachatelů trestných činů), a to nejčastěji z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu či konopných látek.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist