06/12 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2011

Toto číslo Zaostřeno na drogy shrnuje hlavní poznatky z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011. Obsahuje řadu grafů a tabulek.
Z hlavních trendů vybíráme:
  • Míra užívání drog v obecné populaci ČR je stabilní a mezi mládeží dokonce klesající.
  • V r. 2011 znovu mírně vzrostl počet problémových uživatelů drog odhadovaný z dat nízkoprahových programů - činil cca 40,2 tis. osob.
  • Žadatelům o léčbu dlouhodobě dominují uživatelé stimulancií, především pervitinu.
  • Od r. 2007 roste celkový počet drogových trestných činů a zvyšuje se i jejich podíl na zjištěné trestné činnosti. V r. 2011 bylo stíháno přibližně 2,8 tis. osob (1,2 % všech pachatelů trestných činů), a to nejčastěji z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu či konopných látek.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist