03/12 Trendy ve financování opatření protidrogové politiky

V části "Hlavní trendy" se uvádí mimo jiné:
  • V r. 2010 činily účelově určené výdaje na protidrogovou politiku (jasně identifikovatelné v rozpočtech státu, krajů a obcí) celkem 627,4 mil. Kč, z toho státní rozpočet tvořil 59,2 %, rozpočty obcí a krajů přibližně 40 %.
  • Od r. 2006 se zvyšuje podíl krajských rozpočtů na financování protidrogové politiky, a to na úkor státního rozpočtu. Podíl státního rozpočtu se snížil ze 71,8 % na 59,2 % v r. 2010; podíl krajských rozpočtů se zvýšil z 18,7 % na 30,9%. podíl rozpočtů obcí dlouhodobě činí přibližně 10 % všech účelově určených výdajů na protidrogovou politiku.
  • Od r. 2006 je tempo růstu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu pomalejší než růst celkových výdajů státního rozpočtu. V r. 2010 výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku v běžných cenách poprvé meziročně klesly (-1,0 %), přičemž celkové výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 1,5 %.
  • Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku vyjádřené v běžných cenách meziročně rostou, vyjádřeno v stálých cenách (zohlednění míry inflace) jsou tyto výdaje v letech 2007-2010 prakticky na stejné úrovni.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.