03/12 Trendy ve financování opatření protidrogové politiky

V části "Hlavní trendy" se uvádí mimo jiné:
  • V r. 2010 činily účelově určené výdaje na protidrogovou politiku (jasně identifikovatelné v rozpočtech státu, krajů a obcí) celkem 627,4 mil. Kč, z toho státní rozpočet tvořil 59,2 %, rozpočty obcí a krajů přibližně 40 %.
  • Od r. 2006 se zvyšuje podíl krajských rozpočtů na financování protidrogové politiky, a to na úkor státního rozpočtu. Podíl státního rozpočtu se snížil ze 71,8 % na 59,2 % v r. 2010; podíl krajských rozpočtů se zvýšil z 18,7 % na 30,9%. podíl rozpočtů obcí dlouhodobě činí přibližně 10 % všech účelově určených výdajů na protidrogovou politiku.
  • Od r. 2006 je tempo růstu výdajů na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu pomalejší než růst celkových výdajů státního rozpočtu. V r. 2010 výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku v běžných cenách poprvé meziročně klesly (-1,0 %), přičemž celkové výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 1,5 %.
  • Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku vyjádřené v běžných cenách meziročně rostou, vyjádřeno v stálých cenách (zohlednění míry inflace) jsou tyto výdaje v letech 2007-2010 prakticky na stejné úrovni.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist