Ediční plán 2012

  1. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD); Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011
  2. Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog; Metodický pokyn ECDC a EMCDDA
  3. Trendy ve financování opatření protidrogové politiky
  4. Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy v České republice
  5. Nové syntetické drogy
  6. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011 (česky)
  7. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist