Ediční plán 2012

  1. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD); Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011
  2. Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog; Metodický pokyn ECDC a EMCDDA
  3. Trendy ve financování opatření protidrogové politiky
  4. Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy v České republice
  5. Nové syntetické drogy
  6. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011 (česky)
  7. Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2011 – speciální vydání ( anglicky)
Vydavatel si vyhrazuje právo některé číslo nevydat a/nebo zařadit jiné téma, podle aktuální situace. 

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.