04/12 Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy

Cílem tohoto čísla Zaostřeno na drogy bylo představit příklady dobré praxe při řešení problémů souvisejících s užíváním drog v etnických menšinách. Až na jednu výjimku (o.s. SANANIM - práce s ruskojazyčnými uživateli drog), která se netýká etnické, ale spíše jazykové skupiny, se autoři setkali pouze s programy zaměřenými na užívání drog u Romů.
Z hlediska služeb, které se zaměřují na užívání drog, patří Romové ke skupinám, o kterých se mluví jako o skrytých, obtížně dosažitelných, zranitelných... Pro tyto skupiny musí služby často vyvíjet specifické postupy, někdy i nové programy, které jsou citlivé vůči jejich specifikům a usnadní tak vstup do služby.
To, že se autoři setkali pouze s programy zaměřenými na Romy, samozřejmě neznamená, že by v jiných etnických skupinách k užívání drog nedocházelo. Oslovení lidé z drogových služeb opakovaně zmiňovali například skupiny Vietnamců, Mongolů nebo Ukrajinců. Ty však byly prezentovány jako uzavřené a neoslovitelné. Autoři se domnívají, že stejně tak jako se podařilo vytvořit programy a přístupy citlivé k Romům, tak se může podařit i oslovení jiných skupin. Je však nutné počítat s ještě většími bariérami, z nichž základní je jazyková. Za nadějné tak považují zaměstnávání rusky mluvících pracovníků ve službách poskytujících služby uživatelům drog.