05/12 Nové syntetické drogy

Nové syntetické drogy (NSD) jsou látky s různými psychoaktivními účinky, které nepodléhají kontrole podle mezinárodních úmluv OSN a současně nebývají kontrolovány jako omamné a psychotropní látky (OPL) na národních úrovních.
V rámci celé Evropy bylo v roce 2011 prostřednictvím systému včasného varování (Early warning system, EWS) monitorováno 49 nových látek, především syntetických katinonů a kanabinoidů (EMCDDA, 2012). Do října roku 2012 EWS evidoval 259 NSD v zemích EU. 
Jako jinde v Evropě, také na českém trhu jsou NSD nabízeny především na internetu v tzv. e-shopech.
Rozmach fenoménu NSD nastal v ČR zejména od konce roku 2010 do půlky roku 2011, kdy docházelo k prodeji NSD v kamenných obchodech často nazývaných Amsterdam shopy podle nejznámější sítě prodejen tohoto druhu. NSD byly často nabízeny jako sběratelské či dárkové předměty, soli do koupele, vykuřovací a vonné směsi, bylinné směsi apod. Na vrcholu tohoto rozmachu mohlo v ČR podle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti fungovat až 40 prodejen ve 23 městech.
V reakci na nastalou situaci byl novelizován zákon č. 167/1998 Sb, o návykových látkách, kde došlo k rozšíření seznamu kontrolovaných látek o 33 nových látek, především NSD, s účinností od 22. dubna 2011. Výsledkem bylo bezprostřední uzavření naprosté většiny kamenných obchodů prodávajících NSD. Koncem srpna 2012 monitorovala národní protidrogová centrála Policie ČR cca 10 kamenných obchodů s nabídkou NSD. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist